Tilskud

Sygeforsikringen Danmark

Der ydes tilskud til medlemmer af gruppe 1 og 2.

Helbredstillæg

Pensionister kan søge helbredstillæg ved kommunen.

Helbredstillæg bliver beregnet på baggrund af formue. Kontakt pensionskontoret på kommunen for nærmere information.